modistka Jolana Kotábová

Svatba v době COVIDU II.

zpět

Lidina vysněná svatba

Svatební obřad se konal cukrárně Obecního domu.
Klobouk z mé dílny měla nevěsta, maminka něsty, maminka ženicha a ještě asi dvě svatebčanky.

Copyright © 2011 Jolana Kotábová